Vaša debnička je prázdna.

Odkiaľ potraviny pochádzajú

Odkiaľ potraviny pochádzajú?

V centre toho, čo robíme sú potraviny, ktoré pochádzajú z lokálneho potravinového reťazca a bio potraviny, ktoré majú čistý pôvod a dušu. Lokálny potravinový reťazec je sieť ľudí, ktorí vlastnia a prevádzkujú farmy, polia, výrobne, sklady, ľudia ktorí produkujú potraviny, ktoré majú skutočný pôvod.

Čo to znamená pre Vás?

Lepšie jedlo – našim kritériom a cieľom je sa sústrediť sa na kvalitu, čo znamená, že zákazník dostane vždy čerstvé a chutné potraviny.

Menej starostí – môžete si konečne vyškrtnúť jednu starosť z vášho listu činností, ktoré musíte robiť pre seba a vašu rodinu

Viac radosti – tvoríme sieť ľudí, ktorí sa úprimne starajú o kvalitu potravín ktoré produkujú pre svoju komunitu. Títo producenti majú vášeň preto, čo robia a sú motivovaní inými podmienkami ako veľkí producenti, ktorých primárnym cieľom produkcie je zisk.

Kto vlastne Debničkári sú?

Sú to ľudia, ktorí sa starajú a záleží im na tom, aké jedlo sa k nám dostane. Sú to farmári, pestovatelia, producenti, zákazníci sú to všetci, ktorí vedia, že skutočné potraviny produkujú ľudia s rodinami. Ak si vyberáte produkty na debničkároch, nakupujete priamo od producentov, pestovateľov, bio výrobcov.

„Vy ako nákupca potravín, máte privilégium sa proaktívne zúčastňovať zmeny sveta v ktorom budú vaše deti vyrastať.“ Citát od Joel Salatin.

Prečo lokálne a bio potraviny?

Sme si istí, že lepšie potraviny znamenajú lepší svet.