Vaša debnička je prázdna.

Jedlo pre život Naspäť

Publikované
07.03.2016

Jedlo je život, myslím si, že s týmto súhlasime všetci. Náš organizmus živíme tým čo jeme a pestujeme. Jedlo zpestruje našu kultúru. Hovorí o našej ľudskosti viac ako čokoľvek iné. 

A napriek tomu, náš potravinový reťazec je narušený. Spotrebitelia čoraz viac neveria potravinám ktoré nakupujú. Mnohí pestovatelia prestávajú s pestovaním, pretože sa im to neoplatí. Na jednej strane bojujeme s hladom na druhej strane s obezitou. 

Čo je však horšie, priemyselné poľnohospodárstvo, ktoré je smerované na generovanie ziskov, masívne využíva chémiu a látky ktoré narúšajú základnú stavbu potravín sú tlačené do toho čo jeme stále viac a viac. Pestovanie potravin je na jednej strane základom života ale na druhej strane to predstavuje rastúcu hrozbu pre nás samých seba a našu planétu. 

Treba pochopiť, že ekologické poľnohospodárstvo spája modernú vedu a inovácie s princípom, kde rešpektujeme základne pravidlá prírody a ekosystému. Zabezpečujú zdravé potraviny a systém v ktorom fungujeme. Chráni pôdu, nenarúša biodiverzitu, nekontaminuje životné prostredie. Jeho základom nie sú korporácie tak ako to je pri konvečnom poľnohospodárstve ale farmári a spotrebitelia. 

Každý z nás denne minimálne 3x za deň vyberá to čo bude jesť. A každý jeden z týchto výberov hovorí o tom, čo chceme. Pokiaľ ľudia hovoria, že im záleží na životnom prostredí, že chcú podporovať lokálne poľnohospodárstvo avšak na konci dňa siahnu po polotovaroch a produktoch, ktoré priniesli veľké korporácie, tak to je to čo reálne hovoríme. Pretože podporu dostane veľká korporácia a farmár ostáva bez potrebných prostriedkov aby mohol ďalej fungovať.

Na jednej strane je priemyselné poľnohospodárstvo a na druhej strane ekologické poľnohospodárstvo. Treba rozumieť, že ekologické neznamená drahšie ale také ktoré hovorí o realnej hodnote jedla a celom potravinovom reťazci.