Vaša debnička je prázdna.

3 dôvody prečo je BIO produkcia drahšia Naspäť

Publikované
28.05.2015

Prečo je vo všeobecnosti bio drahšie ako konvenčné produkty?

  • Organické farmy sú menšie, tz. ponuka je limitovaná
  • Dopesovanie úrody je o 30% menej ako v prípade konvečného pestovania ktoré využíva chemikálie a urýchlovače rastu
  • Konvečné pestovanie je zamerané na maximalizáciu výnosu čo je možné len minimalizáciou škôd cez postrekovanie a ošetrovanie
  • Organické farmy pracujú pomalšie s ohľadom na prírodu a biodiverzitu, čo im neumožňuje maximalizovať úrodu, tz. dopestujú menej úrody
Bolo dokázané podľa štúdií, že iba 5% predaja potravín je bio (v USA) a že predaj konvečných potravín predstavuje stále 95% z trhu. 
Ponuka a dopyt sú základné faktory ktoré ovplyvňujú cenu na trhu. Nedávne štúdie ukázali, že iba 5% nakupuje čisto bio potraviny, zvyšných 95% predstavuje podiel takých ktorí nakupujú aj aj alebo len konvečné.
500 árové farmy budú vždy mať výhodnejšiu pozíciu pri cenovej politike ako 50 árová bio farma. Pokial pestovateľvo organických plodín zostane malé množstvo, tak aj cena bude stále ostávať vyššia v porovnaní
s cenami konvečných produktov.
Chemický priemysel a konvenčné poľnohospodárstvo je podporované štátom a rôznymi dotáciami, ktoré plynú z našich daní na rozdiel od bio poľnohospodárstva, ktoré nie je podporované štátom z daní, čo znamená, že predstavitelia bio fariem musia sami zvládnuť drahú starostlivosť o úrodu bez toho aby ich podporil štát.